Informace o zpracování osobních údajů společností

Vážení klienti,

společnost HULK GYM s.r.o., IČ: 292 87 944, sídlem Lelkova 463/55, Jundrov, 637 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 71273,

si Vás tímto, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen jako „GDPR“), dovoluje informovat, že v rámci Vaší účasti na sálových lekcích v prostorách fitness centra na adrese Sportovní 581/4a, Brno, mohou být pořizovány fotografie či videozáznamy z těchto sálových lekcí, pročež na těchto obrazových záznamech či videozáznamech může být zachycena i Vaše podoba, a to za účelem propagace podnikatelské činnosti společnosti HULK GYM s.r.o. Současně si Vás dovolujeme informovat, že:

- Vaše fotografie či záznam zachycující Vaší osobu nebudou použity pro žádné jiné účely než pro propagaci činnosti naší společnosti na našich facebookových či instagramových stránkách, přičemž na zveřejněných fotografiích či záznamech Vás nebudeme nikdy aktivně označovat; a

- Zpracování Vaší fotografie či záznamu s Vaší podobou za výše uvedeným účelem považujeme za oprávněný zájem správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž tímto správcem Vašich osobních údajů je spolek společnost HULK GYM s.r.o.; a

- Vaše fotografie bude zpracována (pořízena) fotografem, jenž je zaměstnancem společnosti HULK GYM s.r.o., a tudíž byla ve vztahu k zaměstnancům společnosti HULK GYM s.r.o. přijata adekvátní bezpečnostní a technická opatření proti zneužití Vaší fotografie zaměstnanci či třetími osobami; a

- Máte právo kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zachycováním Vaší podoby na fotografii či videozáznamu a jejich použití k výše uvedenému účelu, když tento nesouhlas můžete vyjádřit jakýmkoliv, pro vás nejjednodušším způsobem a společnost HULK GYM s.r.o. nebude Vaší podobu dále zpracovávat a zdrží se dalšího takového zpracování do budoucna; a

- Úplná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jež společnost HULK GYM s.r.o. přijala a dodržuje, jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti www.hulkgym.cz, přičemž tamtéž naleznete rovněž i veškerá Vaše práva jako subjektu ochrany osobních údajů a způsob uplatnění těchto práv.

Děkujeme, za využití našich služeb

Za společnost HULK GYM s.r.o.
Dalibor Hájek, jednatel

© Copyright 2016 HULK GYM

Created by Vones.org

Loading