COVID instrukce

Vážení zákazníci

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:


1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Šatny a sprchy nebude možno používat.

2. Nezapomeňte, že po celou dobu návštěvy posilovny musíte používat ochranu dýchacích cest (roušku).

3. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.

4. Při vstupu do prostor posilovny a po ukončení cvičení použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

5. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho presonálu.

6. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky.

8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.


Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.
HULK GYM


24. Duben 2020 | HULK GYM


ZPĚT NA VÝPIS AKTUALIT

© Copyright 2016 HULK GYM

Created by Vones.org

Loading